F4 Skala

F4 – skala

Här hittar man konstverk som piloterna många gånger byggt på i flera år. Det är viktigt att efterlikna original fullskala-flygplan så bra man kan – och inte bara en flygplanstyp utan ett specifikt flygplan! Dessutom måste man ha med dokumentation på originalplanet som ska följa med vid bedömningen.

När man så byggt på sitt plan i många år så ska man sedan våga sig ut och ta upp det i luften 🫣 – och dessutom flyga ett program med diverse olika manövrar. Sedan vill man landa säkert så att inte vintern går åt till att laga…

Tävling i Himmelsberga sommaren 2023