F1 - friflyg inomhus

  • F1D – Gummimotor, uppbyggd propeller (VM-klassen)
  • F1E, F, G, H, J, K
  • F1L – Gummimotor, EasyBee, hel propeller (ej uppbyggd)
  • F1M – Gummimotor, fd 50-öres

  • (F4F – Peanut, friflyg, skala)

F4 – friflyg skala

Som man ser på beteckningen så är det här en klass som hör till skala – F4. Men i och med att den ofta körs inomhus så passar den här.

Här hittar man fantastiska små skapelser. Jag som älskar miniatyrer blir ju alldeles lycklig när jag hittar de här små kopiorna av fullstora original. Att sedan dessutom få dem att flyga någon längre stund har jag förstått är en mindre bedrift. Men fina är de – speciellt när det finns detaljer som instrument i cockpit, pilot med tidning, passagerare  etc

Här hittar man tex F4F Peanut. Men även Pistage och NoCal som dock inte är FAI-klasser sorterar man lätt in under inomhus friflyg skala.

F1 – friflyg gummimotor

Det här är en gren där man gör all påverkan på flygningen innan man skickar iväg planet – för sedan är den som namnet säger …friflygande… och gör som den vill 😉.

Man trimmar planet och vårdar sina motorer (gummisnoddarna) ömt genom att smörja in dem och sedan förvara kallt och mörkt när de inte körs. 

När det är dags att flyga gäller det att veta hur många varv man ska veva snodden, och hur man jobbar med snodden för att skapa både höjd och lång flygtid. Sedan gäller det att få iväg planet innan motorn tappar spänsten.

F1D, F1L och F1M – VM-klasserna

Denna klass är magisk. När de planen är uppe i luften råder ett lugn och alla rör sig stilla, stilla. Att stänga av ventilation är ett måste och går man under modellen kan det äventyra flygningen.

Det är en verklig balansakt att få upp modellen högt – men utan att den fastnar i de olika balkar, lampor och andra konstruktionsdelar i taket. Målet är ju att vara i luften så länge som möjligt, så även om man klarar taket så får den sedan inte kurva neråt för fort.

Hamnar man i vägen för en modell står man blixt stilla… annars är det stor risk att man gör sönder något litet pyttestag eller sabbar klädseln (dvs tunn, tunn mylarfilm som täcker vingarna).